ציפוי אפוקסי ובטון מלוטש במפעל מזון

אתר העבודה

מפעל מזון בדרום הארץ

היקף העבודה

כ – 400 מ"ר

מועד ביצוע

2016

ציפוי אפוקסי ובטון מלוטש במפעל מזון

מפעל מזון בדרום הארץ החליט על התרחבות ורכש מבנה ובו רצפת בטון ישנה ופגועה.
משרד הבריאות חייב את הבעלים להכשיר את הרצפה על מנת שתהיה ראוייה לשמש כרצפת מפעל מזון היגיינית ואטומה. ע"פ התכנון, האולם אמור היה להתחלק לאזור ייצור אשר בו מזון ושמן יפגעו ברצפה וכן אזור אריזה יבש.

חברת טכנוקריט (1992) בע"מ, העוסקת בציפויים פולימריים מאושרי מזון ובמערכות בטון מלוטש הוזמנה להציע ולתכנן את המערכות שייושמו ברצפת המפעל. הובהר מראש כי הזמן המוקצב להכשרת השטח למפעל המזון קצר ונדרשות מערכות איכותיות ומהירות בביצוען.
מרגע שניתנה האפשרות לבצע את העבודה, הוכנסו מספר צוותים וביצעו במקביל את שיקום הבטון בחומרים מהירי ייבוש, מערכת ציפוי רב שכבתית מהירת ייבוש וכן מערכת בטון מלוטש מסוג FGS PermaShine.
בזכות החומרים המהירים והכנסת ציוד בהיקף גדול לשטח, הסתיימה כל העבודה בתוך כ 48 שעות לשביעות רצון המזמין.

לפני

אחרי

TOP