PPC Coatings

ציפוי עמיד כימיקלים מהיר ייבוש לטיפול במשטחי בטון, מתכת ופיברגלס

PPC Coatings

PPC Coatings Polymorphic Polymers הוא מערכת שרפים תרמוסטים דו רכיבית מהירת התקשות, הניתנת ליישום על בטון חדש וישן, מתכת ומבני פיברגלס הדורשים הגנה ארוכת טווח בסביבה קורוזיבית קשה ובפני שחיקה גבוהה במיוחד. מערכת PPC Coatings מכילה 100% מוצקים ללא מסיסים (סולבנט), אשר עונה על דרישות הפליטה של VOC ע"פ התקנים האמריקאים המחמירים. שימושים מומלצים • מתקני טיהור שפכים • תחנות כוח ומובלים • שוברי גלים • מחסני כימיקלים • רצפות שחיקה והולכי רגל • שיקום רצפות בטון • בריכות שחיה • פיברגלס • מיכלי אשפה ממתכת ומיכלי משאיות אשפה • מפעלי נייר • מפעלי מזון וכימיקלים • מחסני מלח • חדרי קירור • שיקום ושימור בטון מאוכל • מדגים ואקווריומים • אסמים • בתי זיקוק

TOP