Rapid Shield

חזית הטכנולוגיה בעולם הציפויים

Rapid Shield - ציפוי מהיר, עמיד וידידותי לסביבה

™Rapid Shield הנו מערכת ציפוי רצפתית בעלת ביצועים גבוהים המיושמת באתר. המערכת מיועדת ליישום ע"ג בטון חדש או ישן, עץ, PVC וכן על מערכות רצפה צמנטיות אחרות (בטון אדריכלי, מיקרוטופינג, מדה דקורטיבית ועוד).
™Rapid Shield הוא חומר חד רכיבי, 100% מוצקים על בסיס אסטר/פוליאוריטן המצריך יחידת UV מאושרת ניידת כדי להופכו למערכת ציפוי.
יתרונותיה העיקריים של המערכת:
ידידותי לסביבה – 100% מוצקים, ללא ממיסים (סולבנטים), ללא נידוף אדים רעילים או מזהמים, כמעט ללא נידוף ריח
ללא השבתת המפעל - חזרה מיידית לעבודה
המשך עבודת המפעל במהלך היישום
אחריות ארוכת טווח ביחס לציפויים אחרים
יישום ™Quaker Rapid Shield מבוצע ברחבי העולם ע"י קבלנים מוסמכים ומקצועיים בלבד. זיכיון בלעדי בישראל ניתן לטכנוקריט (1992) בע"מ.

TOP